Verkoop

We kunnen het eenvoudig stellen: bij de verkoop van een woonboot spelen andere zaken een rol dan bij de verkoop van een woning op de wal.
Of het een varend woonschip betreft of een moderne woonark, in alle gevallen is er speciale aandacht nodig voor het goed laten verlopen van het gehele verkooptraject. De makelaars op deze site zijn met betrekking tot wonen op het water van alle markten thuis.

Er komt heel wat kijken bij het verkopen van een woonboot. Het in kaart en in beeld brengen van de eigenschappen van de woonboot is het begin. De voorbereiding met betrekking tot het voortgezette gebruik van de ligplaats is van belang voor de geïnteresseerde kandidaat-koper, evenals de technische staat van het geheel.
Het op de juiste wijze aantrekkelijk presenteren vergt de nodige aandacht, waarbij de presentatie reëel dient te zijn om teleurstellingen tijdens een bezichtiging te voorkomen.
Daarna zullen berichten van geïnteresseerden beantwoord moeten worden, per e-mail en telefonisch. Met het geven van de juiste informatie kan een veelheid aan uiteindelijk wellicht zinloze bezichtigingen voorkomen worden. Dat vergt goede aandacht, waarbij oog en oor voor de juiste vragen en antwoorden een grote rol spelen.
Als uiteindelijk een procedure van bieden gestart wordt, is het zaak een voor de opdrachtgever optimaal resultaat te behalen. Niet alleen speelt de verkoopprijs een rol, maar ook een aanvaardbare periode van levering en andere voorwaarden.
Tot slot zullen een correcte koopovereenkomst en uiteindelijk een leveringsakte (bij de notaris) opgesteld en afgehandeld dienen te worden. En als er dan ergens een kink in de kabel komt, moet uw woonbotenmakelaar er speciaal voor u zijn om alles tot een goed einde te brengen.
Bovendien kennen woonbotenmakelaars de markt van gespecialiseerde hypotheekadviseurs en verzekeraars, waarmee ze u in contact kunnen brengen.

Contact InformatieTelefoon 030 - 261 53 57


E-mail info@woonbotenmakelaar.nl